REZULTATI PROJEKTA

BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD


Sumiranje rezultata istraživanja različitih sistema i odnosa urbanističkog razvoja grada i umetničkog stvaralaštva od lokalnog značaja u dijalogu sa dobrom praksom i iskustvima zemalja EU kao i sa stručnjacima iz ovih oblasti;

Unapređivanje edukacije kroz istraživanje u oblasti kulture i otvorenost, dostupnost kulturnih sadržaja/rezultata široj javnosti;

Postavljanje problemskih zadataka koji bi predstavljali platformu za dalje istraživanje na međunarodnom nivou.