CILJEVI PROJEKTA

BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD


Istraživanje na međunarodnom nivou u okviru šire postavljene teme: korespodencije urbane arhitekture i javne skulpture koja nalazi mesto u određenim delovima grada Novog Sada;

Istarživanje sistema funkcionisanja urbanog planiranja i kritičko sagledavanje umetničkih dometa ovog dela umetničkog stvaralaštva u periodu poslednjih dvadeset godina prostornog razvoja grada;

Okupljanje mladih umetnika iz polja umetnosti (iz zemalja Evropske unije i lokalne zajednice) u dijalogu sa nezavisnim stručnjacima umetničke prakse grada Novog Sada.