OPIS PROJEKTA

BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD


Projekat Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad predstavlja inicijativu umetnika i studenata akademija umetnosti (iz zemalja V4 grupe) ka problemskom promišljanju i delovanju u aktuelnoj praksi neodgovornog urbanog planiranja i ka analizi javne skulpture u prostoru grada, sa posebnim osvrtom na slučaj Novog Sada i problem postavljanja skulptura upitnih estetskih vrednosti kao i njihovog lošeg pozicioniranja na području grada.

Osnovni cilj projekta jeste analiza određene problematike, kritičko sagledavanje, kreativno promišljanje kao i stvaranje predloga za alternativni dizajn prostora i uspostavljanje dobre prakse urbanog planiranja grada Novog Sada uz pomoć 15 umetnika iz 4 različite zemlje: Mađarske, Poljske, Slovačke i Srbije. Učesnici iz zemalja V4 grupe doprinose svojim specifičnim iskustvom u oblasti urbanog planiranja tj. korespodenciji urbane arhitekture i javne skulpture na području svojih gradova: Pečuja, Poznana i Banske Bistrice i porede ih sa slučajem Novog Sada. Izbor ovih gradova uslovljen je njihovom sličnim arhitektonskim obeležjima. Nadalje, učesnici će predstaviti primere dobre prakse, ali i analizirati problematiku funkcionisanja javne skulpture u prostoru sa kojima se suočavaju u svojim gradovima. Planirane aktivnosti u okviru ovog projekta su: radionica na određenu temu (interaktivna predavanja raznih eksperata iz Novog Sada, analiza i aktivno učešće svih učesnika), završna izložba studentskih radova i publikacija na engleskom i srpskom jeziku.

Drugi, veoma važan cilj ovog projekta jeste stvaranje prijatnog okruženja i atmosfere koja će omogućiti svim učesnicima da lakše i zajednički pristupe svim zadatim aktivnostima, da razamenjuju ideje i stvaraju nove inicijative i projekate kao potencijalna rešenja u zadatoj tematici.

Konačano, krajnja ideja koja stoji iza Bizarre Love Triangle projekta jeste da nastavi sa konceptom urbanog redizajniranja i stimuliše pojavu sličnih inicijativa u ostalim gradovima širom Evrope jer je postavljanje skulptura upitnih umetničkih vrednosti u javni prostor i neodgovorno urbano planiranje problem ne samo Novog Sada, već i drugih evropskih gradova. Na taj način, ovaj projekat otvara direktan dijalog iskustava određene prakse i sistema u zemljama EU i zemljama koje su van ove zajednice.

CILJNA GRUPA

- Mladi likovni umetnici - studentkinje i studenti kao i profesori sa umetničkih akademija iz zemalja V4 grupe: Poljska, Mađarska i Slovačka zajedno sa studentima i profesorima Akademije umetnosti u Novom Sadu;
- Stručnjaci iz oblasti umetnosti, teorije umetnosti, arhitekture i urbanizma i njima srodnih oblasti;
- Lokalna zajednica/publika.