KALENDAR DOGAĐAJA

BIZARRE LOVE TRIANGLE. THE PUBLIC SCULPTURES OF NOVI SAD


Projekat Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad osmišljen je kao zajednički rad grupe studenata i profesora umetničkih akademija iz zemalja EU: Poljske, Mađarske i Slovačke zajedno sa studentima i profesorima Akademije umetnosti u Novom Sadu. Tema projekta je analiza nove spomeničke kulture u Novom Sadu i istraživanje koje obrađuje problemska promišljanja u polju umetnosti i arhitekture. Širi kontekst postavljene teme omogućava istraživanje korespondecije urbane arhitekture i javne skulpture, istraživanje sistema funkcionisanja urbanog planiranja i kritičko sagledavanje umetničkih dometa ovog dela umetničkog stvaralaštva u periodu poslednjih dvadeset godina prostornog razvoja grada. Okupljanje i zajednički rad mladih umetnika iz polja umetnosti iz pomenutih zemalja i lokalne zajednice, omogućava unapređivanje edukacije u oblasti kulture i umetničke/teorijske prakse kao i komunikaciju sa javnim prostorom grada i problemsku analizu na određenu temu.

SATNICA Mapa kretanja kroz grad. Javna skulptura u Novom Sadu

 

KALENDAR DOGAĐAJA
septembar 2014. – pripremna faza projekta
oktobar 2014. – organizovanje radionice i izložbe
novembar 2014. do januar 2015. – priprema za štampu, dizajn i štampanje publikacije
februar 2015 - završetak projekta
 • prvi dan

  Octobar 2014
  • Dolazak učesnika
 • drugi dan

  Octobar 2014
  • Predstavljanje učesnika
  • obilazak grada
  • predavanje: Socijalna skulptura - politika, ne/materijalnost, javni diskurs
  • Praktični rad/radionica
 • treći dan

  Octobar 2014
  • Predavanje: Urbani prostor - mesto mogućih umetničkih intervencija...
  • Praktični rad/radionica
 • četvrti dan

  Octobar 2014
  • Predavanje: Umetnost u javnom prostoru: Prostorne strategije
  • Praktični rad/radionica
 • peti dan

  Octobar 2014
  • Predavanje: Pozicija umetnika u postojećim sistemima i procesima građenja estetske slike grada
  • Praktični rad/radionica
 • šesti dan

  Octobar 2014
  • Praktični rad/radionica
  • Selekcija radova za izložbu
 • sedmi dan

  Octobar 2014
  • Postavka radova
  • Otvaranje izložbe
 • osmi dan

  Octobar 2014
  • Povratak učesnika